Iskolaépítés

Tisztelt Szülők!

Az elmúlt másfél évben – amióta megszületett a kormányzati döntés az iskolaépítésről – többször olvashattak, hallhattak híreket, információkat a témában. A beruházás előkészítő szakaszában azért nem írtam tájékoztatást Önöknek, mert nagyon sok volt a bizonytalansági tényező, többször változott a koncepció és nem volt kialakult elképzelés tanulóink elhelyezésére az építkezés alatt. Mostanra sokat tisztult a kép, megszülettek a legfontosabb döntések, zajlanak az előkészületek, körvonalazódnak az időpontok.

2020 tavaszán eldőlt, hogy a jelenlegi iskolánk épületeinek felújítása, bővítése, átalakítása nem járható út. A meglevő épületek műszaki állapota, elhelyezkedése, széttagoltsága, rossz tájolása miatt született meg az a javaslat, hogy a teljes bontás után egy új iskolát kell építeni a régi helyére. Ezzel az is változott, hogy nem plusz 16 tantermet építenek a megmaradó tantermek mellé, hanem 24 tantermes iskola épül. Ez a koncepció került a kormány elé, amit el is fogadtak. Közben felmerült az a lehetőség, hogy az alsó tagozat maradjon itt a régi helyen, a felsősök pedig a város délkeleti részén épülő új iskolába költözzenek. Ezt a javaslatot nem fogadtuk el, szülők és pedagógusok is tiltakoztak a szétszakítás ellen, és végül is az eredeti koncepciónál maradtak 2020 decemberében.

Ekkorra már az is világossá vált, hogy a közel 600 tanulót (jelenleg 21 osztályt) nem lehet a város területén elhelyezni, így az építkezés idejére egy ideiglenes (konténer) iskolát kell telepíteni. Erre a célra Gyömrő Város Önkormányzata vásárolt egy megfelelő méretű területet a Kastélydomb Óvodával szemben (0121/73 helyrajzi szám). A Monori Tankerületi Központ pedig megkapta az anyagi fedezetet a konténeriskola megépítésére.

Az építkezés megkezdéséig a következő feladatokat kell megoldani:

 • Az építési terület (régi iskola területe) jogi helyzetének rendezése. Szakhatósági hozzájárulások beszerzése, telekalakítási/egyesítési engedélyezési eljárás lefolytatása, jelzálogjog, tulajdonos váltás rendezése.
 • Egyesített ingatlan bejegyzése a tulajdonlapokra.
 • Helyi Építési Szabályzat módosítása, települési egységes szervezetbe illesztése.

A fenti folyamatokat és feladatokat a helyi önkormányzat végzi el. Ezzel párhuzamosan a Beruházási Műszaki Fejlesztési Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. is gőzerővel dolgozik a beruházás előkészítésén. Ők a következő feladatokat végzik:

 • Az iskolaépület tervezésének kivitelezésére (a tervező kiválasztására) közbeszerzési eljárás lefolytatása, engedélyezési tervek elkészítése, kivitelezési tervek elkészítése, szakhatósági egyeztetések lefolytatása, engedélyek beszerzése, közbeszerzési eljárás lefolytatása a kivitelező cég kiválasztására, a beruházáshoz szükséges anyagi forrás lekérése a kormánytól, szerződéskötés a kivitelező céggel.

A tervek szerint mindezeket 2022 nyarára tervezik elvégezni. Ekkor kezdődhetnek meg az építési munkálatok. A nem engedélyköteles munkák korábban is elkezdődhetnek (tereprendezés, bontási munkák egy része), de ennek előfeltétele a konténeriskola megépítése. Az ehhez szükséges területet az önkormányzat biztosítja, a tervezést, a pályáztatást, az építést a Monori Tankerületi Központ bonyolítja le.

Milyen lesz a konténeriskola?

Szép, új, kényelmes, korszerű. Közel 8000 m2-es körbekerített területen 24+2 tanterem lesz telepítve. Ehhez tartozik még egy 700 m2-es tornacsarnok és egy nagy játszóudvar – benne öltözőkkel, zuhanyzókkal, WC-kel – egy ebédlő, egy tanári szoba és titkárság, vizesblokkok, porta és egy kisebb helyiség a takarítónőknek és a technikai személyzetnek. Az iskolához aszfaltozott út fog vezetni és megfelelő számú parkolót alakítanak ki. A tanulókat buszok fogják szállítani az iskolába és vissza, de természetesen autóval is megközelíthető lesz az intézmény. Egy helyen leszünk egész nap a legkisebbektől a legnagyobbakig. Kulturált körülmények között, biztonságban.

A tervek szerint a konténeriskola 2022 tavaszán épül meg. Az átköltözést a nyár folyamán bonyolítjuk le. A 2022/23-as tanévet az ideiglenes helyünkön fogjuk kezdeni.

Biztos vagyok abban, hogy hamar megszokjuk – sőt megszeretjük – új helyünket és gyorsan elszalad az az idő, amit ott kell töltenünk, mielőtt visszaköltözhetünk régi helyünkre, a Kossuth Ferenc utcába. Egy gyönyörű, tágas, korszerű, jól felszerelt iskolába fogunk visszatérni. Olyan intézménybe, amelyről már nagyon régen álmodoztunk. Ez az álom rövidesen megvalósul, elérhető közelségbe került ennek az időpontja. Meggyőződésem, hogy érdemes az átmeneti időre minden áldozatot, kellemetlenséget felvállalni.

Milyen lesz az új iskolánk?

Még csak a megvalósíthatósági tanulmány készült el, de az már eldőlt, hogy milyen helyiségei lesznek a háromszintes épületnek. Ezek:

 • 24 osztályterem
 • 9 szaktanterem – (természettudományi, idegennyelvi, informatikai, zenei, művészeti, technika)
 • 4 kisebb foglalkoztatóterem
 • 1 kézilabdapálya méretű tornacsarnok öltözőkkel
 • 1 kisebb (10 m x 15 m) tornaszoba öltözőkkel
 • 140 fő befogadására alkalmas ebédlő, melegítőkonyhával
 • tanári szoba, igazgatói iroda, titkárság
 • könyvtár
 • büfé, portásfülke, szertárak, raktárak
 • tágas, napfényes belső terek
 • sportudvar, parkosított játszóudvar, parkolók

Amikor a tervek elkészültek, bemutatjuk azt honlapunkon is.

Kérem, figyeljék honlapunkat, minden fontos információt a jövőben is itt fogunk Önökkel közölni. Kérem, legyenek partnereink és segítsenek bennünket az átköltözés előkészületeiben és megvalósításában.

Hajdú András
intézményvezető

Vélemény, hozzászólás?